KLIENTŲ APTARNAVIMAS


TURINYS

  • Bendrosios nuostatos
  • Asmens duomenų apsauga
  • Teisės ir įsipareigojimai.
  • Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
  • Prekių pristatymas
  • Prekių kokybė, garantijos
  • Prekių grąžinimas ir keitimas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas priėmus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei patvirtinus užsakymą), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriuo nustatomos Pirkėjo ir „IVES“ atstovaujamo Vidas Skiestenis ind. veikl. paž. nr. 644737  (toliau „Pardavėjas“) teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei atsiskaitymo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės bei kitos su Prekių pirkimu ir pardavimu susijusios nuostatos. E. parduotuvės URL adresas yra „www.ives.lt“ (toliau „Parduotuvė“).
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į LR Teisės Aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas e. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant e. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti e. parduotuvėje ives.lt turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai 1418 metų amžiaus asmenys, gavę tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes e. parduotuvėje.
1.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra ir be atskiro įspėjimo bet kada keisti Parduotuvėje esančią informaciją ir bet kurią internetu teikiamą paslaugą padaryti prieinamą visiems arba tik tam tikroms registruotų vartotojų grupėms.
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma e. parduotuvėje.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. Informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pirkėjo asmens duomenų privatumo politika, kurią reglamentuoja atitinkami LR teisės aktai ir kuri vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.
2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su sklandžiu Pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo e. parduotuvėje tikslais, taip pat sutinka, kad jo nurodytais el. pašto adresu bei telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini užsakymui įvykdyti.

TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pirkėjas:
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti e. parduotuvėje ives.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu – el. paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti Prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės gavimo dienos;
3.2.2. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, Prekė nebuvo naudojama.
3.3. Pirkėjas sutinka Parduotuvės pateikiamoje Prekių užsakymo formoje pateikti tikslius, išsamius ir teisingus savo asmens duomenis, sumokėti už Prekes ir atsiimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis e. parduotuvės ives.lt sistema, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų Parduotuvės aiškiai nurodytų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
3.5. Pirkėjas sutinka tikslinti pateiktus asmens duomenis, kad jie būtų tikslūs, išsamūs ir teisingi. Visa informacija apie Pirkėją turi būti pateikiama lietuvių kalba.
Pardavėjas:
3.6. Pardavėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei Parduotuvės nustatytų sąlygų ir sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.7. Jei Pirkėjas bando pakenkti e. parduotuvei, trikdyti jos veiklą ar trukdyti stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti jo prieigą, panaikinti galimybę naudotis e. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo prisijungimo paskyrą.
3.8. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti ir pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes užsakymo pateikimo metu nurodytu adresu.
3.9. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą (i) naudojantis paypal arba atsiskaitymą (ii) apmokant iš anksto banko pavedimu, nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.
3.10. Pirkėjui pasinaudojus teise atsisakyti Prekių pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos su e. parduotuve ives.lt ir pranešus apie tai Pardavėjui raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos (galioja tik tuo atveju, jeigu Prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, Prekė nebuvo naudojama), Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžinamos Prekės gavimo dienos.
3.11. Tinkamos kokybės Prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“nustatyta tvarka. Šiuo atveju Prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
3.12.  Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. E. parduotuvėje ives.lt Pirkėjas gali pirkti bet kuriuo paros metu 7 dienas per savaitę.
4.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas sumoka už pasirinktas Prekes.
4.3. Prekių kainos e. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant PVM. Mokestis už pristatymą  taikomas priklausomai nuo prekės pristatymo adreso ir pristatymo būdo.
4.4. Užsisakęs Prekių iš e. parduotuvės ives.lt internetu, Pirkėjas atsiskaito per paypal tarptautinę pinigų pervedimo sistemą arba bankiniu pavedimu. Pinigus Pirkėjas perveda į e. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą BŪTINAI NURODYDAMAS SĄSKAITOS NUMERĮ. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes nedelsdamas. Prekių siunta formuojama ir Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik gavus apmokėjimą už Prekes.

PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti užsakymui įvykdyti būtinus duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, prekių pristatymo adresą ir kitą būtiną žinoti informaciją.
5.2. Prekių pristatymas bei montavimas Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) kainuoja 30 - 100€ priklausomai nuo pristatymo adreso. Prekių atsiėmimas sandėlyje Panevėžyje Varpo g. 16 NEMOKAMAS. 
5.3. Prekės, kurias turime sandėlyje, pristatomos per 2-7 darbo dienas, priklausomai nuo pristatymo vietos. 
5.4. Siuntą gali atsiimti tik siuntos gavėjas, nurodytas užsakymo metu. Todėl atsiimant siuntą būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
5.5. Mažesnių matmenų Prekės (aksesuarai) siunčiamos registruotu pirmenybiniu paštu užsakymo metu nurodytu adresu. Neradus gavėjo, paliekamas informacinis lapelis apie gautą siuntą ir pašto poskyrį, kuriame ją galima atsiimti. Siuntą gali atsiimti tik siuntos gavėjas, nurodytas užsakymo metu, todėl atsiimant siuntą būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
5.6. Jei e. parduotuvėje www.ives.lt Pirkėjas užsisako Prekių, kurių tuo metu nėra Pardavėjo sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja iš anksto informuoti ir pagaminti bei pristatyti Prekes per 30** darbo dienų.
**Galimybė įvykdyti užsakymą priklauso nuo turimų medžiagų ir laisvų darbo rankų. Prieš pateikdami užsakymą, kreipkitės informaciniais telefonais dėl tikslesnio laiko.
5.7. Pateikiant didesnius, individualius užsakymus, pristatymo terminas sutartinis.
5.8. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, o Prekių asortimentas gali kisti. Pasikeitus asortimentui arba susiklosčius nepalankioms sąlygoms, neleidžiančioms laiku įvykdyti užsakymą, Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl užsakymo sąlygų. Jei dėl rimtų aplinkybių nėra galimybės pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti analogišką arba savo savybėmis panašiausią Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką arba savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
5.9. Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją visais atvejais, jeigu siunta pristatoma sulamdytoje ar kitaip pažeistoje pakuotėje, gavęs ne tas Prekes, kurias užsisakė, ar neteisingą Prekių kiekį arba gavęs nepilną Prekės komplektaciją.
5.10. Pirkėjas, Prekių pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimų, kiekvienu atveju privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus šių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais ar atsiradusių transportavimo metu, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio Prekių pristatymo dokumente.

PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS

6.1. Kiekvienai e. parduotuvėje parduodamai prekei suteikiama 24 mėn. garantija. Garantija taikoma laikantis šių sąlygų: surenkant gaminį pirkėjas laikosi prie gaminio pridėtos surinkimo instrukcijos, gaminys  naudojamas pagal paskirtį; garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija netaikoma jeigu: pirkėjas nesilaikė baldų eksploatacijos ir priežiūros taisyklių, prekės buvo sugadintos dėl pirkėjo kaltės; baldai nukentėjo dėl Force majeure (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių); baldai natūraliai nusidėvėjo ar dėl natūralių medžio savybių linkti, trūkinėti, keisti spalvą baldas pakeitė pradinę išvaizdą. 
6.2. Kai kurių parduodamų Prekių matmenys yra nurodyti kaip orientaciniai ir kartais gali nežymiai skirtis, priklausomai nuo gamybai naudojamų medžiagų specifikacijų. Perspėjimas dėl galimų matmenų ar apdailos skirtumų pateikiamas prie kiekvienos tokios Prekės jos apraše.
6.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad e. parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios Prekių spalvos, formos ar dydžio dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

PREKIŲ GRAŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos arba grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ adresu http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktą.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
7.2. Norėdamas grąžinti Prekę(-es) remdamasis Taisyklių 7.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir nurodydamas grąžinamos Prekės pavadinimą, užsakymo numerį bei grąžinimo priežastis.
7.3. Baldai su natūralios medienos detalėmis dėl skirtingos drėgmės ar naudojimo ypatumų turi savybę keisti spalvas, nežymiai lankstytis ar trūkinėti. Tai yra visiškai natūralus reiškinys, todėl tai nelaikoma broku ir gaminiai negrąžinami. 
7.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes būtina laikytis šių sąlygų:
7.4.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
7.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
7.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);
7.4.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
7.4.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimą liudijantį dokumentą.
7.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 9.3. straipsnyje nustatytos Prekių grąžinimo tvarkos.
7.6. Jei grąžinama gauta ne ta Prekė (kai Klientas gauna ne tą Prekę, kurią užsisakė) ar nekokybiška Prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias Prekes ir jas pakeisti analogiškomis kokybiškomis Prekėmis.
7.7. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi tinkamų pakeisti Prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, nepriskaičiuojant pristatymo mokesčio.

Krepšelis

Krepšelis tuščias.